Konsultacje Psychodietetyczne

http://justynabrzezinska.pl/wp-content/uploads/2019/05/97182614_s-720x560.jpg

W czym pomogą konsultacje psychodietetyczne?

Pomogą zrozumieć mechanizmy, które często prowadzą nas do określonych zachowań żywieniowych. Często zrozumienie przyczyny pozwala na podjęcie odpowiednich kroków działania, stając się początkiem procesu zmiany.

Jedzenie to jak się okazuje nie tylko pożywienie, odgrywa ono ważną rolę w naszym życiu. Zarówno w aspekcie społecznym, kulturowym jak i emocjonalnym. Poprzez jedzenie zaspokajane są różne potrzeby psychologiczne takie jak poczucie bezpieczeństwa, miłości, uznania, poczucie kontroli, redukcja napięcia emocjonalnego a nawet jedzenie często wykorzystywane jest jako element nagrody lub kary.

Rolą psychodietetyka jest pomoc w odnalezieniu i wydobyciu z siebie osobistej motywacji do działania. Jak się okazuje pobudki wewnętrzne są głównym czynnikiem zapewniającym trwałe zmiany i dające siłę na pokonanie każdych przeszkód.

Czym zajmuje się Psychodietetyk?

Głównym celem pracy psychodietetyka jest:

 • Pomoc w określeniu celów
 • Określenie przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu
 • Zidentyfikowanie potrzeb psychologicznych, które bardzo często zaspokajane są poprzez jedzenie
 • Pomoc w uzyskaniu poczucia kontroli nad jedzeniem i pozbycia się poczucia winy wywołanego nadmiernym jedzeniem
 • Odnalezienie głębokiej, osobistej motywacji do zmiany
 • Wypracowanie strategii pomagających w radzeniu sobie ze zmianą nawyków żywieniowych na stałe oraz innych wspierających nawyków
 • Edukacja w zakresie odżywiania, jego wpływu i konsekwencji na organizm człowieka
 • Pomoc w radzeniu sobie z emocjami i stresem poprzez zastosowanie różnych technik
 • Wspieranie w realizacji celów na każdym etapie zmiany
  To mutidyscyplinarne podejście gwarantuje tak dobre efekty przy zmianie stylu życia.

Jak wygląda 1 wizyta? (niezależnie czy jest to wizyta w gabinecie czy też on-line)

Pierwsza wizyta trwa ok 90 minut. Przeprowadzany jest szczegółowy wywiad psychodietetyczny, żywieniowy oraz zdrowotny. Dokonywany jest pomiar analizy składu ciała metodą bioimpedancji (w przypadku konsultacji w gabinecie). Proszę również o wyniki ostatnich badań – jeżeli klient takie posiada.

Klient otrzymuje pierwsze wstępne zalecenia, aby mógł z nich korzystać do czasu kiedy wyślę szczegółowe zalecenia na maila.
Wraz z klientem określany jest cel główny oraz cele szczegółowe, których osiągnięcie będzie miarą sukcesu klienta.

Jak się przygotować do 1 wizyty?

 • Wykonywane w gabinecie badanie analizy i składu ciała przeprowadzane jest na analizatorze składu ciała Tanita SC-240 MA na gołe stopy. Przed samym pomiarem zaleca się nie jeść ok 2 lub 3 godziny. Nie należy przyjmować również dużych ilości płynów ani prowadzić intensywnych ćwiczeń.
 • Jeżeli w okresie ostatnich 3 miesiący były wykonywane badania krwi, moczu, kału – proszę o przyniesienie wyników tych badań.
 • Jeżeli przyjmowane są jakiekolwiek leki lub suplementy – bardzo proszę o spisanie nazw i ich dawkowania.
 • Przed pierwszą wizytą bardzo pomocne jest przyniesienie dzienniczka żywieniowego. Dzienniczek możesz pobrać tutaj….

Jak wyglądają kolejne wizyty?

W zależności od wyznaczonego celu – razem z klientem dążymy do jego realizacji - wspieram, pomagam, edukuję i motywuję na każdym etapie zmiany. Wykorzystuję do tego różne techniki i narzędzia, które mają za zadanie uświadomić klientowi źródło problemu oraz pokazać możliwości jego rozwiązania.

Podczas każdej wizyty przeprowadzane jest badanie kontrolne na analizatorze składu ciała, aby monitorować efekty.